» Jan-willem Kompagne

Na de middelbare school heb ik een aantal jaren gewerkt in de psychiatrie, de justitionele kinderbescherming en de kinderpsychiatrie. Hierbij studeerde ik Sociale Academie en VO, specialisaties organisatiekunde en supervisie.
Vervolgens vervulde ik diverse P&O-functies in de gezondheidszorg en het welzijnswerk en studeerde ik MO orthopedagogiek.
Daarna werkte ik enkele jaren als methodiekdocent aan MBO- en HBO-instellingen.
Sinds 1983 ben ik actief als organisatieadviseur, trainer en interim-manager. Eerst als partner bij de ABSON-groep; later bij de Boer & Ritsema van Eck, waar ik een aantal jaren managing-partner en directeur was. Sindsdien ben ik weer zelfstandig werkzaam in de markt onder de naam aMaze. Daarnaast heb ik een zestal jaren samen met vriend en collega Paul Huguenin de directie gevoerd over Odin Change Support. Met David Binnerts van The Hansei Foundation for Distance Learning ben ik in 2011 gestart met een trainersopleiding in Suriname. Na 5 jaar en bijna 30 Zuid-Amerikaanse weken later, heeft dat geleid tot een geweldig inspirerende samenwerking met Spang Makandra, waar ik als CAT (coach, adviseur, trainer) een bijdrage heb geleverd aan diverse Surinaamse projecten.
Inmiddels ben ik Master practitioner NLP en TLT™ en Consultant Spiral Dynamics, Certified MPA Professional, TMI Consultant en member of the TMS Network.

Ik ben betrokken geweest bij vele fusies en reorganisaties en vooral bij organisatieontwikkelingtrajecten, veelal op het snijvlak van bestuur en topmanagement.
Kerndocent van diverse (management)leergangen, onder meer voor gemeentesecretarissen, voorzitters en directeuren van waterschappen en managers bij multinationale ondernemingen. Ook verzorgde ik diverse malen trainingen voor (beleids-) adviseurs, zowel voor overheids- als voor profit-instellingen.
Begeleider van teambuilding-activiteiten en bij (geëscaleerde) conflictueuze problematiek.
Coach en supervisor bij individuele ontwikkelingsvragen.
Dagvoorzitter bij werkconferenties en spreker op nationale en internationale seminars

Op zoek naar de balans tussen werk en privé ben ik echtgenoot, vader, grootvader, imker, fokker van IJslandse paarden, teler van oude fruitrassen en amateur-veldbioloog.

Jan-willem Kompagnie