» managementstory van juni 2005

Er was eens een prins die reeds op zeer jeugdige leeftijd een groot talent voor boogschieten bleek te hebben. Zij ouders stimuleerden hem om deze kunst verder te ontwikkelen en ze waren dan ook zeer verheugd toen hij zich hier verder in wilde bekwamen.
Hij ging daarvoor naar de krijgskunstacademie en zadelde daartoe zijn paard. Na een lange reis die hem tot ver buiten het rijk van zijn ouders bracht, kwam hij op de plaats van bestemming en kreeg zijn lessen.
Tijdens de vele jaren die de opleiding duurde, ontwikkelde hij zich tot een echte meester. Hij beschikte op het laatst over alle vaardigheden die nodig zijn om zijn doel te bepalen, daar gericht op af te gaan, en midden in de roos te schieten.
Zo leerde hij zich volledig te ontspannen, herkende hij het ritme van zijn ademhaling en wist hij precies tussen twee hartslagen, wanneer de arm volledig in rust is, de pijl los te laten.
Hij kende nu zijn eigen emoties en wist zich los daarvan te concentreren. Hij kende zijn gedachten als de rimpelingen van de oceaan. Hij hield tijdens het schieten rekening met zijn omgeving en wist exact uit welke hoek de wind kwam, en hoe deze mogelijkerwijs de vlucht van zijn pijl kon beïnvloeden.
Dit alles maakte de jonge prins op het eindtoernooi tot de grote kampioen. Zelfvoldaan en trots begon hij daarna de terugreis naar zijn vaderland.

Vlak voor hij weer thuis was, zag hij een verbazingwekkend tafereel: een schutting met wel honderd pijlen, alle midden in de roos, maar alle vanuit een andere, soms onmogelijke, hoek geschoten. Met een schok bedacht hij dat hij alsnog de ware meester moest erkennen.
Hij stapte af van zijn paard en vroeg een klein meisje dat daar liep of zij hem degene kon wijzen die dit wonder volbracht had. 'Weet u het zeker?' vroeg het meisje. De prins knikte. Even later kwam het meisje terug met een gebochelde figuur: de dorpsgek.
De prins zei hem dat hij de ware meester moest zijn. Maar de gebochelde begon krakend te lachen: 'Weet u, prins, ik doe het heel anders dan u. U schildert eerste de roos en schiet dan de pijl. Ik schiet eerst de pijl en schilder dan de roos.'


Elke maand krijgen mijn LinkedIn connecties een bericht dat er weer een nieuwe story is geplaatst. Wil je dat ook, neem een LinkedIn account - als je dat nog niet hebt - en stuur me een uitnodiging om te 'linken'.

Oude managementstories staan in het archief.