» managementstory van december 2005

Op een dag kwam liep Socrates een kennis tegen het lijf die erg opgewonden was en hem vroeg: 'Socrates, weet je wat ik zojuist hoorde over een van je studenten?'
'Wacht even een moment', antwoordde Socrates, 'voordat je verder gaat wil ik dat je een kleine test doet die Drievoudig Filter heet.'
'Drievoudig filter?' zei de kennis.
'Dat klopt', zei Socrates, 'laten we eerst eens filteren wat je te zeggen hebt, voordat je verder gaat om met mij over een van mijn studenten te praten.'
'Het eerste filter is dat van de Waarheid: heb je je er zelf van vergewist dat hetgeen je me wilt vertellen echt waar is?'
'Ehh, nee,' zei de kennis, 'eigenlijk hoorde ik het net en ik dacht...'
'Het is wel goed', zei Socrates, 'dus je weet niet zeker of het waar is. Laten we nu eens het tweede filter proberen, dat van de Goedheid: is hetgeen je wilt vertellen over mijn student iets goeds?'
'Nee, juist het tegendeel...' antwoordde de kennis.
'Dus', ging Socrates verder 'wil je me iets slechts over de man vertellen, terwijl je niet zeker weet of het waar is'.
Dit maakte dat de kennis een beetje beschaamd en ongelukkig om zich heen begon te kijken.
'Maar er is nog een derde filter, dat van de Nuttigheid: is hetgeen je me wilt vertellen op de een of andere wijze nuttig voor me?'
'Ehhh... nee, niet echt', gaf de kennis aan.
'Welnu', zei Socrates, 'als wat je me wilt vertellen noch Waar is, noch Goed of Nuttig, waarom zou je me het dan moeten vertellen?'
En Socrates vervolgde zijn weg.


Elke maand krijgen mijn LinkedIn connecties een bericht dat er weer een nieuwe story is geplaatst. Wil je dat ook, neem een LinkedIn account - als je dat nog niet hebt - en stuur me een uitnodiging om te 'linken'.

Oude managementstories staan in het archief.