» managementstory van augustus 2012

Tijdens een bijeenkomst van het kerkbestuur daalt een engel neer uit de hemel en zegt tegen de voorzitter: 'God wil u graag belonen voor uw grote verdiensten. U mag kiezen tussen drie dingen: wijsheid, schoonheid of tien miljoen euro.'

Zonder maar een ogenblik te aarzelen, antwoordt de voorzitter: 'Wijsheid.'

'Het zal zo geschieden', zegt de engel en verdwijnt weer.

Dan is het stil.

Na een tijdje kan iemand de spanning niet meer verdragen en fluistert: 'Zeg dan iets! Laat horen hoe wijs je bent.'

De voorzitter haalt diep adem en zegt: 'Ik had toch beter de tien miljoen kunnen kiezen.'


Elke maand krijgen mijn LinkedIn connecties een bericht dat er weer een nieuwe story is geplaatst. Wil je dat ook, neem een LinkedIn account - als je dat nog niet hebt - en stuur me een uitnodiging om te 'linken'.

Oude managementstories staan in het archief.