» managementstory van april 2015

Een keizer in het oude China had een lijfarts die een van de beroemdste artsen van het land was. De man was afkomstig uit een familie van bekende genezers. De keizer was erg trots op zijn arts en vertelde aan een ieder die het maar horen wilde, dat zijn arts de beste arts van het land was.
Zijn arts voelde zich daar helemaal niet prettig bij. Op een dag ging hij zo ver dat hij de keizer corrigeerde: 'Ik weet niet wie de beste arts van het land is, maar ik weet wel dat ik dat niet ben. Mijn oudste broer is een betere arts dan ik, ook al is hij minder beroemd. Hij ziet de geest van de ziekte en verdrijft deze nog voordat die vorm kan aannemen. Hij smoort ziekte in de kiem. Zelf kom ik pas in actie als een ziekte zich heeft geopenbaard en als duidelijk is waar het probleem zit.'

Oude managementstories staan in het archief.