» managementstory van september 2015

'Vroeger', zei de oude monnik tegen de novice, 'was ik jong en onstuimig. Ik wilde goed doen en de hele wereld veranderen.'
De novice knikte, want dat gevoel kende hij maar al te goed.
'Toen ik de middelbare leeftijd had bereikt', ging de oude monnik verder, 'besefte ik dat de helft van mijn leven voorbij was en bad ik om in ieder geval mijn omgeving te mogen veranderen.'

De oude monnik keek even peinzend om zich heen, slaakte een zucht en vervolgde: 'Nu ben ik een oude man en is mijn gebed veel eenvoudiger. Ik bid om inzicht in mijzelf en de kracht om op z'n minst een klein stukje van mijzelf te veranderen.'

Oude managementstories staan in het archief.