» managementstory van oktober 2015

Een profeet bezocht de stad en predikte dat het ware thuis niet op aarde te vinden is, maar in het hart. De mensen dromden om hem heen. De volgende dag was de menigte aanzienlijk kleiner en binnen vier weken predikte de profeet alleen nog maar voor zichzelf. Toch bleef hij doorgaan, al was er niemand meer die wilde horen dat het ware thuis in het hart te vinden is.

Op een dag vroeg iemand hem waarom hij bleef doorgaan, terwijl er niemand was om zijn woorden te ontvangen.
De profeet antwoordde: "Ik hoopte de mensen in deze stad te veranderen. Dat is niet gelukt, maar ik moet doorgaan. Al is het maar om te voorkomen dat ze mij zullen veranderen!'

Oude managementstories staan in het archief.