» managementstory van juli 2016

Een man kwam bij het oversteken van een veld een tijger tegen.
Hij vluchtte, de tijger achtervolgde hem.
Toen de man voor een afgrond kwam te staan wist hij de wortel van een wilde klimplant te grijpen en slingerde zichzelf over de rand.
Boven zijn hoofd snoof de tijger naar hem.
Bevend keek de man omlaag, waar ver beneden een andere tijger stond te wachten om hem op te eten. Alleen de klimplant hield hem tegen.
Twee muizen, een witte en een zwarte, begonnen heel langzaam de klimplant door te knagen.
Toen zag de man vlakbij zijn hoofd een heerlijke aardbei. Zich met de ene hand aan de klimplant vasthoudend plukte hij de aardbei met de andere.
Wat smaakte die zoet!


Oude managementstories staan in het archief.