» managementstory van december 2016

Een veerman had twee zonen. Toen hij stierf nam de oudste zoon het bedrijf over. Voor een stuiver per persoon zette hij mensen over.
De jongste zoon ging naar een klooster en werd monnik. Na zeven jaar zocht de monnik zijn broer weer eens op. Hij vertelde in geuren en kleuren hoeveel hij geleerd had door te mediteren. Bij zijn vertrek bood de oudste aan zijn broer over de rivier te varen.
'Hoeft niet', antwoordde de monnik. ík zal je laten zien wat ik geleerd heb'.
En hij liep zonder aarzelen over het water naar de overkant.
'Nou', concludeerde de veerman, 'dan is zeven jaar mediteren precies een stuiver waard'.

Oude managementstories staan in het archief.